is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vmitibomu

A.

52 m.M. Verz. A.

rW»J.

*"' » b u r ^ //. Ka/* >.

Begeer.

1864.

De loge 1'lJnion Royale te 's-Gravenhage aan F. Dunki.kr.

den

zeer verdienstelijken br.-.

F. DUNKLER

DIRECTEUR DER MUZIJK (passer en winkelhaak)

DE II.*. EJiRW.*. M".'. VAN EER

De andere zijde van dezen penning is onbekend. Beschreven naar den stempel aan 's-Rijksmunt aanwezig. 41 m.M. Cal. Stempels

Frans Dunkler werd 24 Febr. 1816 te Namen geboren. Zijn vader, kapelmeester van de iie afd. Infanterie te Luik, onderrichtte hem vroegtijdig in de muziek en hij werd reeds 23 Sept. 1827 met speciale vergunning van Prins Frederik, Kommissaris generaal van Oorlog, tot muziekant ie kl. (solo-klarinettist) aangesteld. lu 1829 bij de oprichting van het regiment Grenadiers en Jagers werd zijn vader de vorming van het muziekkorps opgedragen en ging de

EN

DE A.'. LOGE L'UNION ROIJALE MDCCCLXIV.

n°. 259.