is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ovaal 59 bij 52 111.M. en relief gegraveerd. Galvanoplastische afdruk in de Verz. van het Bat. Gen. van K. en W. Cat. 1896 n°. 105.

Mededeeling van mr. J. A. van der Chijs lands-archivaris te Batavia

'865. 8 Januari Ter eere van F. A. va\ Rappard te 's-Gravenhage.

Vz. binnen een eiken- en accaciakrans, vereenigd door een lint met de woorden: union royale, een passer, een winkelhaak en een hamer onder een vlammende ster met de letter: G.

Kz. in het veld:

aan

I)EN Z V BR F. A. VAN RAPPARD ALS BLIJK VAN TOEGENEGENHEID EN DANK VOOR AAN I)E LOGE BEWEZEN DlENSTEN 8 JANUARI 1815 — 1865

Brons, 50 m.M.

Tijdschrift 1895, b\z. 3^ (als gesneden door I). v. d. Kei.len).

Frans Alexander ridder van Rapi-ard, geboren te Utrecht, 24 April 1793, hoofd-ambtenaar aan liet Departement van Oorlog, lid van het Prov. Utr. Gen. en van de Maatsch. van Ned. Letterkunde te Leiden, kommandeur van den Ned. Leeuw, ridder van den