is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cn 8 April 1824, Wimiei.mina Makia Sophia Loihse, latere groot liertogin van Saxen-Weimar-Eisenach. Anna Paulowna werd 17 Maart 1849 Koningin-Weduwe, door overlijden van Wii.lem II te Tilburg; juist 16 jaar later, 17 Maart 1865, werd haar stoffelijk overschot in den Koninklijken grafkelder te Delft bijgezet.

2». 1865. 1 Maart.

50 Jarig huwelijk van J. S. Wor en Z. A. Cats.

Vz. Hymen de face staande in de linkerhand een brandende toorts, en in de rechterhand een lauwerkrans boven een altaar houdende, waarop twee brandende harten geplaatst ?ijn.

In de afsnede : van der kei.len j". f.

Kz. in het veld onder een stralende zon:

ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk

van

jan samuel wor en

zwana alida cats i maart 1865 Ps. 103.

Brons, 42 m.M. Verz. Teyler. De kinderen ontvingen een ex. in verguld zilver.

ttO. 1865. 22 Maart.

100 Jarig bestaan der firma Wessanen & Laan te Wormerveer.

Vz. In een lauwerkrans: