is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35. 1865. io Mei.

Eereteeken voor hen die, in nederlandschen dienst aan de krijgsverrichtingen in de jaren '813 1815, ter herstelling en bevestiging van Neêrlands onafhankelijk volksbestaan, een werkzaam deel hebben eehad

o

Kruis met vijf armen.

Vz. In rond medaillon 1813 Kz. In rond medaillon 1815 Zilver, met oog en ring, hoog 34 m.M., door W. Pauwels & Zoon, Verz. Z., aan oranjelint met twee witte strepen (door Dirks beschreven en afgebeeld onder n". 64.)

Ingesteld bij K. B. dd. 10 Mei 1865 Stbl. 32 luidende:

Wij WILLEM III, enz.

Willende aan Neerlands strijders van 1813-1815 een openlijk bewijs geven van Onze erkentelijkheid voor hetgeen door hen in die gedenkwaardige jaren is verrigt: — en verlangende, dat dit blijk tevens strekke tot herinnering aan de herstelling en bevestiging van Neerlands onafhankelijk volksbestaan;

Op de voordragt van Onzen Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Oorlog, van den 23"™ April 1865. lit. H« Kabinet;

Den Raad van State gehoord (advies van den 9'1'" Mei 1865,1,0. 7; flebben goedgevonden en verstaan:

Art. 1. Voor hen, die in de jaren 1813 1815 in Nederlandsche dienst aan de altijd gedenkwaardige krijgsverrigtingen. ter herstelling en bevestiging van Neerlands onafhankelijk volksbestaan, een werkzaam aandeel hebben gehad, wordt een eereteeken ingesteld.

Art. 2. Dit eereteeken bestaat in een zilveren kruis met vijf armen. Op de eene zijde van het kruis is in het midden het jaartal 1813 en op de andere zijde het jaar 1815 gestempeld.