is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tin, draagteeken, 26 m.M. Verz. A. van Doorninck.

Oranjepenningen 1262.

44. Als voren.

Vz. De prins van Oranje te paard naar links galopeerende.

Omschrift: DE HELD VAN WATERLOO Kz. In een lauwerkrans.

1815 18 JUNIJ 1865

Tin, met oog, 25 m.M. Verz. Z.

45. Geheel als voren; naar rechts galopeerende en JUNY. Verz. Z.

40. Als voren.

Vz. Het links gewend hoofd van den prins van Oranje.

Omschrift: DE HELD VAN WATERLOO Kz. Het monument van Waterloo omgeven door krijgstuig, op de voorzijde van het monument een lauwerkrans. Boven 18 juny. In de afsnede: 1815—1865.

Tin, met oog, 24 m.M. Verz. Z. Oranjepenningen 1264.