is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. In een lauwerkrans:

NEüERLANDSCH INDISCHE MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID EN

LANDBOUW.

Brons, 40 m.M. Verz. Teyler.

I11 Cal. Bat. Grn. 1896, No 113, op 1S69 gebracht al* zo>' ''e

Kz vervaardigd zijn bij gelegenheid der in dat jaar le Batavia gehouden bloemententoonstelling.

58. 1865 (?)

Prijspenning van den Planten- en Dierentuin te Batavia, bij verschillende, in dien tuin yehouden tentoonstellingen uitgereikt.

ö O « »

Vz. Gelijk de beide vorigen.

Kz. Een krans, sierlijker dan die op de vorige

penningen voorkomende, waarbinnen,naar gelang

der behoefte, de opschriften werden gegraveerd.

(Mededeeling van den heer inr. v. d. Chijs, volgens wien de penning na 1864 is vervaardigd, vermoedelijk dus bij gelegenheid der 16 Oktober 1865 geopende tentoonstelling.) Cat. Bat. Gen. 1896, blz. 11 n°. 148. In Verz. Begeer met denzelfden krans en: . o o N s t e Lr

KoPKANTEN EN DIERENTUIN TE

BATAVIA