is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'865. December.

A. Boomsma, 55 jaar geneesheer te Helder. Vz. Vaas op voetstuk, waartegen links een schild rust waarop: BD en rechts esculaapstaf, welks slang den kop in de vaas steekt. Daarboven: mdcccx — mdccclxv Kz. Opschrift:

&

aan

a. boomsma geneesheer te helder uit achting en

erkentelijkheid december 1865.

Brons 32 m.M. Verz. Rijksmunt.

Blijkens Cat. stempels gesneden door d. van der Kellen (n°. 264.)

"0. 1865.

1 rijspenning van de orde van professoren

te Amsterdam. Vz. PRAEMIVM

CERTAM- LITER.

A PROFESSAMSTELODAMINDICTI.