is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. Glad veld.

Brons, 30 m.M. Tijdschrift 1895, blz. 37, als gesneden door D. van der Kellen.

johannes henricus van der palm> beroemj kanselredenaar prozaschrijver, werd geboren te Rotterdam ,7 juli ,763, studeerde te Leiden en werd 1785 predikant te St. Maartensdijk, doch nam in 1788 ontslag, tengevolge der politieke woelingen en werd biUiothe^aris van J. A, v. n. Perre, heer van Nieuwland; hij was van ■ 79^-1799 professor te Leiden, van i799-:8o6 agent van nationale opvoeding (minister van onderwijs), van 1806-1836 weder professor te Leiden, waar hij 8 September 1840 overleed.

1865.

Cornelis Broere, 30 jaar hoogleeraar aan het Seminarium te Rc*?rmond.

Beschreven in Dirks n°. 829 en aldaar gebracht op het sterfjaar van Bkoere, volgens Tijdschrift 1894 blz. 13, geslagen in 1865; door J. P. Menger.

1865.

r Nederlandsch Nationaal Zangersfeest te Nijmegen.

Ovaal medaillon gedekt door de koninklijke kroon, waarvan slingers van lauwerbladeren afhangen; opschrift: 1865 Omschrift: VII. N . N • ZANGERSFEEst.

Nijmegen.

Koper- verzilverd, met oog en ring, hoo" 52 m.M. Verz. Roest.

Deze en de volgende Nederlandsche Nationale Zangersfeesten gingen uit van het Nederlandsch Nationaal Zangersverbond. Dit verbond gaf een officieel orgaan uit onder den naam „Maandblad van ha