is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteld door eene met de koninklijke kroon gedekte vrouw, het nederlandsche wapen voor de borst, driehoek, passer en schietlood in de linkerhand, legt met de rechter een krans op een altaar, gedragen door vrouwenfiguren, waarop, bestraald door van een alziend oog uitgaande lichtstralen, de teekenen van 's Prinsen waardigheid rusten. Op de naar voren gekeerde zijden van het altaar staan de jaartallen i8i6 en 1866.

Zilver en brons 6i m.M. Verz. Z.

Roest, Verz. Groot-Ooste>i blz. 18.

Ora 71jepen>i ingen 1273.

72. 1866. 22 Oktober.

Nederlandsche Weerbaarheidsbond opgericht.

Vz. Naar links gewend borstbeeld van Z.M. koning Willem III, daaronder: j. p. m. menger, k.

Omschrift: WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN G. H. V. LUXEMB. BESCHERMHEER. ©

Kz. De nederlandsche maagd met de vlag in de rechterhand staat op van haren zetel, rechts man en jongeling als antieke krijgers voorgesteld met zwaard en de laatste ook met schild, waarop pijlenbundel, bieden hun zwaard aan de Ned. Maagd aan. Links antiek schip en zittende krijgsman met zwaard, speer en schild, waarop het nederlandsche wapen.

4