is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: BENE MERUIT DE CIVITATE GRONINGANA, QUI SAEVIENTE CHOLERA A°. MDCCCLXVI AEGROTOS IUVIT © Goud, zilver en brons, 60 m.M. Verz. Teyler. Tijdschrift 1895 ie afl. blz. 40.

Volgens de daaraan toegevoegde mededeeling van den heer l. w. A. Besier, is de voorzijde gemodelleerd door J. P. Menger, naar eene teekening van den heer Ec.enberg, Direkteur der I eekenakademie te Groningen. Geslagen i in goud, 27 in zilver, 2 (?) in brons.

70. 1866. 1 November.

De Koning aan J. van der Haar te Helder. Vz. Als nü. 22

Kz. Binnen een krans van bloemen en bladeren.

aan

J. van der haar voor

uitnemende diensten aan het volksonderwijs gedurende vijftig jaren bewezen van wege pen koning

1 november 1866.

Brons, 51 m.M. Verz. Rijksmunt.

1866. 17 December.

Ter eere van Mr- J- van Lennep, Voorzittend Meester der Loge „Willem F rede rik ' te Amsterdam.