is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SI. 1866.

Ter eere van C* van Kints, 56 jaar zangster in de R. K. Kerk te Rijndijk. (Gemeente Hazerswoude).

Vz. Als n°. 12.

Kz. I11 krans van bloemen en bladeren.

aan cornelia van kints gedurende 56 jaren zangster in de r. k. kerk te rijndijk.

Brons, 48 111.M. Verz. Z.

(Deze penning mist den ingestempelden mercuriusstaf op den kant.)

Aangeboden in 1866 Dij gelegenheid van het bisschoppelijk mandement, houdende, dat geen vrouwen meer in de zangkoren der R. K. kerken mochten medezingen. Cornelia van Kints was gehuwd met Joannes VKRHEl'L en overleed te Rijndijk 27 Maart 1867, bijna 69 jaren oud.

(Mededeeling van den heer J. F. Bkrnskn, pastoor van de kerk van den H. MichaEi. aan het Zwaantje aldaar.)

82. 1866.

Kongregatie van de onbevlekte ontvangenis der parochie van St. Pieter te 's-1 lertogenbosch opgericht.

Vz. De maagd Maria staande op een halven bol ecne slang vertredende, geheel omgeven door een stralenkrans, om het hoofd een krans van 9 sterren ; in gewerkten binnenrand.

Omschrift: congregatie van de

onbevlekte ontvangenis