is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S.V 1866.

Tentoonstelling te 's-Hertogenbosch. Gedenkpenning vereerd aan ). F. Roder-

KERCKEN.

Vz. = Dirks 769, door Würden. Kz. Tentoonstelling

1866 Aandenken voor

J. F. Roderkercken Penningmeester van het bestuur 's-Hertogenbosch 43 m.M. Metaal en bewerking der Kz. onbekend. Beschreven naar Bijdragen 2e druk

n°. 5 2 3-

Dc Heer W. Keijzf.r, liil der firma Roderkercken & Keijzer, tailleurs, Hinthamerstraat A 34, te 's-Hertogenbosch. schreef mij, dat de bedoelde penning na den dood van den heer Roderkercken vermoedelijk verkocht is, terwijl onbekend is of ze nog bestaat en zoo ja, waar ze zich bevindt.

SO. 1866.

Aan Nederlands Scherpschutterijen.

Vz. Geheel gelijk Dirks, n°. 715.

Kz. Een scherpschutter in kostuum met gepluimde muts, met de linkerhand steunende op een buks, met de rechter een krans omhoos houdende.

o