is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weegschaal, staat eene vrouw (de Filosofie) in de rechterhand een scheepsanker met behulp eener magneet opheffende, in de linkerhand een staf, waaromheen zich een lint slingert, dat (ingestempeld) de woorden: rerum magistra draagt.

Omschrift: CERTOS FERET EXPERIENTIA FRUCTUS

Terzijde staat: j. p. menger f.

t . c , sig. socikt. philos. experim.

In de afsnede. bat roterod.

Kz. Glad veld omgeven door twee saamgestrikte lauwertakken.

Omschrift: ARTIBVS ACQVISITA GLORIA.

Brons, 54 m.M. Verz. Rijksmunt.

Dit genootschap werd opgericht in 1769, deels tot bevestiging, uitbreiding en verspreiding der natuurwetenschappen, voornamelijk tot toepassing der proefondervindelijke natuurkunde op de aangelegenheden van de maatschappij, het vaderland en zijne volksplantingen.

De Vz. is een navolging van van Loon, Verv. n '. 451, zie Dikks 209.

89. 1867. April.

Hulde der dochters van J. Radink aan de boekhandelaars E. J. Brill, M. Nijhoff en G. Th. Bom, wegens het verkoopen van het magazijn van hun vader.

Vz. Het linksgewend borstbeeld van J. Radink, daaronder: j. elion k.

Omschrift: JAC. RADINK NA I. XXIX JAN. MDCCLXXXXIV OB. XVII JVN. MDCCCLXV PER LUI ANNOS LIBRARIVS ANTIQ. AMSTEL.