is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zilver en brons. 66 m.M. Kon. Kab. Afgebeeld Revue Beige 1867, pl XVII, zie Tijdschrift 1894 blz. 14 en 1895 blz. 41.

De jubilaris, professor in de obstetrie te Groningen, beleefde den feestdag niet meer, daar hij reeds 19 Mei 1867 overleed; de penning kon hem nog eenige dagen vóór zijn dood op zijn ziekbed getoond worden.

91. 1867. 24—29 Juni.

21e Landhuishoudkundig kongres te Breda. Vz. Engel rustende op het wapen van Breda, omgeven door korenaren, een boom en bloemen in potten. (Landbouw, boomkweekerij

en tuinbouw.)

Omschrift: XXI • NEDERL. LANDHUISHOUDKUNDIG CONGRES »

Kz.

N VAN ^

WERKBAZEN EENDRAGT

* TE *

15 R EDA „

JÜN\)

Koper, verzilverd en verguld, 26 m.M. Verz. Z.

Bijdragen 2e druk, n°. 528.

92. Als voren.

Vz. = Dirks XXX.

Kz. In een rond medaillon, omgeven door twee samengestrikte lauwertakken :