is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ 1

7v 1 /•

XIt-

$

NED. LANDH.

<W*

Zilver, 41 m.M. Verz. Snoeck.

Bijdragen 2e druk n°. 526*.

93. Al s voren.

Geheel gelijk n°. 92, doch op de Kz. gegraveerd: XXI?

Ned Landh

Juni] ^

Zilver, 41 m.M. Verz. Snoeck.

Bijdrage?i, 2e druk. n°. 526.

94. Als voren.

Vz. Gelijk n°. 92 en 93.

Kz. In een krans van eikenloof gegraveerd:

(V ^

\ XXI' Ned %

^ 11, r ^

N , ^dh" Co*^ ^

V te

Breda ^ % . s°

Junij

Zilver, 41 m.M. Verz. Snoeck.

Biji/ragen T' druk, n". 527, waar vermeld staat: „Op de dichting van liet Sloe." (?)