is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. In het veld:

J. ISRAËL

M. RIEKSE H. KOPPELLE A • M • THOMASSEN

Gemeente Kraanwerkers

0Q—io,

1 hiUj 7

Omschrift: AANDENKEN SPOORWEG EN KANAAL MIDDELBURG

Geel koperen, gegraveerde draagpenning, 48 m.M. Verz. Gemeente Middelburg.

Deze beide penningen werden door de beambten van de Waag en den Kraan gedragen bij den allegorischen optocht op den 9 "Juli, ter viering van den aanvang der spoorweg- en kanaalwerken op liet eiland Walcheren, te Middelburg gehouden.

Die der Waagbeambten is een vrije navolging van den gildepenning der Balanskinderen (zie DlRKS. Gildepenningen, pl. LXI, n". 1.)

Deze optocht was een der eersten in Nederland en bestond uit niet minder dan 10 zegewagens, waarvan die, welke de Koophandel voorstelde, door bovengenoemde beambten onder hun eigen banier begeleid werd, terwijl zij zelf de vervaardiging dezer penningen bekostigden.

Met de regeling van den optocht had zich de Vereeniging „Uit het volk, voor het volk" belast.

09. 1867. 2—5 Augustus.

8C Nederlandsch Nationaal Zangersfeest te Dordrecht.

Eenzijdig door een koningskroon gedekt draagteeken, waarop tusschen het jaartal 18 — 67,