is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder uesciiekming van den ii. leonakdus vechel.

♦ opgericht te leiden 1867 #

Kompositie, ovaal met oog en ring, 30 bij 35 m.M. Verz. Herman v. Rijckevorsel.

Vervaardigd door W. Pauwels & Zoon te 's Gravenhage.

105. 1867.

J. P. M. Menger ter eere van zijn vader Joiian Piiilip Menger te Utrecht.

Eenzijdig.

Linksgewend borstbeeld in werkkiel, daaronder: j. p. m. menger f., 54 m.M.

Beschreven naar den stempel aanwezig aan 's Rijks munt. Cat. Stempels. n°. 273.

Johan PtrH lP Menger werd geboren te Utrecht 14 December 181S en ontving reeds op jeugdigen leeftijd onderwijs van den stempelsnijder aan 's Rijks munt David van der Kellen. In 1838 ging hij op 's Rijks kosten zich aan de Kon. Akademie van beeldende kunsten onder Louis Kon kr verder bekwamen en werd in 1845 als hulpstempelsnijder aan 's Rijks munt aangesteld, waar hij achtereenvolgens opklom tot 2'" en I'-" stempelsnijder, tot hij in 1891, na 48 jarige werkzaamheid, zijn eervol ontslag nam en zich om gezondsheidsredenen te Asten vestigde, waar hij den 20 September 1895 overleed.

100. 1867.

Prijspenning der Tuinbouwmaatschappij Lixnaeus te Watergraafsmeer.

Vz. Schild met de letter L, rustende op door bloemen en planten omgeven hark, zeis, spade en sikkel. Rechts ter zijde: j. elion. k.