is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: L. ROIJER STATUARIUS Kz. Omschrift:

NATUS MECHLINIAE X AUGUSTI MDCCXCIII DENATUS AMSTELODAMI V JUNII MDCCCLXVIII

Brons, 48 mM. Verz. Rijksmunt.

De vele malen bekroonde beeldhouwer Loris Roijer ontving zijn opleiding te Antwerpen, studeerde nog een jaar te Parijs en vestigde zich in 1S20 te Amsterdam, vertoefde 1824-1828 in Italië, waarna hij negen jaar te 's-Gravenhage woonde en vervolgens in 1837 direkteur der Kon. Akademie te Amsterdam werd, waar hij tot zijn dood bleef wonen. Van de door hem vervaardigde nederlandsche standbeelden vermeld ik die van Rembrandt te Amsterdam en Erasmus te Rotterdam, den leeuw voor het monument voor van Speijk aan den vuurtoren te Egmond aan Zee, het standbeeld van Laurens Janszoon CosTER te Haarlem, het monument op den Dam te Amsterdam en het gedenkteeken voor SiMON Stijl te Harlingen.

Roijer was ridder van den Ned. Leeuw en kommandeur van dc Eikenkroon.

Ilij vervaardigde het model van de Vz. der fraaie munten van koning Willem II (zie Tijdschrift 1895, blz. 7.)

109. 1868. 25 Juni.

Bezoek van J. S. Stas, scheikundige, kommissaris der munt te Brussel, aan Utrecht.

Vz. In een verdiept veld:

JAN. SERV. STAS

MON ETvK IiRVX ELLENSI I'R/EFECTO DIE VII ANTE. KAL- IVLII