is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mdccclxviii vltraiectinam visitanti iii. viri. a. a. a. f. f.

hac decvs decrevervnt

Omschrift na het Utrechtsche muntteeken: OB. HVMANITATEM. LIBERALITATEM. SVIQVE. STVDIVM Kz. In een verdiept veld, binnen een kabelrand: QVyE • NOVIT

DOCVIT SVPERIORA PETIT

Omschrift op matten rand: ® SERVATI.

STAS. ET. VSQVE MEMORIA. STABIS

Brons, 54 m.M. Verz. Teylf.r.

Tijdschrift: 1895 blz. 41, als gesneden door

d. van der kellen.

Het bezoek van Stas en eene met hem gevoerde briefwisseling had tengevolge de invoering van de volumetrische methode bij bet gehalteonderzoek van nieuw gemunte speciën en eene veranderde essaaikeuze voor dat onderzoek.

110. 1868. 1 Juli.

Ter eere van D. Dronkers, eerste ontwerper van den Zeeuwschen Spoorweg.

Vz. Zijn linksgewend borstbeeld, daaronder:

j. klion.

Omschrift: DIRK DRONKERS, DE EERSTE ONTWERPER VAN DEN ZEEUWSCHEN SPOORWEG.