is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brons met oog en ring, 27 m.M , aan groen en wit lint.

Eigendom van den heer J. B. van der Kuijlen te Utrecht.

11S. 1868.

Penning aangeboden aan Mr.J. Hkkmskkkk Azn. te 's-Gravenhage.

Vz. Naar links gewend hoofd.

Omschrift: INTAMINATIS FVLGET HONORIBVS.

Onder staat: j. elion. f.

Kz. De muze der geschiedenis rechts gezeten, grift in een boek deze woorden: scai.dis cvrsvm correxit domvit pestile nt ia m pecoris. mdccclxvii.

Omschrift: JANO HEEMSKERK ABR. F. OB REM PVBLICAM EGREGIE GESTAM GRATI CIVES F.C.

Onderstaat: MDCCCLXVIII.

Zilver en brons, 70 m.M. Verz. Z.

Mr. Jan Hf.emskerk Ahkaiiamszoon werd 30 Juli 1818 te Amsterdam geboren en promoveerde te Utrecht in de rechten 14 Maart 1839, hij was tot 1852 advokaat te Amsterdam en medewerker van het Alg. Handelsblad, 1852- 1S64 rechter in de Rechtbank aldaar, ^64—1866 raadsheer in het Hof van Noord-IIolland, terwijl hij in 1859 tot lid der 2 kamer was verkozen. Van 1866—1868, 1S74—1877 en 1883—1888 was hij als minister van Binnenlandsche Zaken premier van de naar hem genoemde kabinetten. Van 1868 —1873 weder lid van de 2'' kamer, bekleedde hij van 1873 1874 en 1877 —1883 (le hooge betrekking van lid van den Hoogen Raad. Van de belangrijke onder zijn bewind tot stand gekomen wetten zijn vooral die tot beteugeling