is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Mia. 1868.

Zilveren bruiloft van N. C. Brouwer en Jeanne de Vries.

Cat. Schulman 30 Oktober 1894 nu. 611. Vergeefs opgevraagd in het Tijdschrift.

127. 1869. 19 Februari.

Fereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen.

Vz. Vierarmig kruis waarop een door eikenloof omkransd medaillon voerende binnen een jarretière 's-Konings linksgewend hoofd; op de jarretière staat: voor krijgsverrigtingen., op elk der armen van het kruis: "W.

Kz. glad. Berlijnsch zilver met oog en ring, 38 m.M., gedragen aan oranje-groen-oranje lint, breed 38 m.M., waarop gesp (zie Dirks 895). Ingesteld bij K. B. dd. 19 Februari 1869 Stbl. n°. 24 luidende:

Wij WILLEM III, enz.

Gelet op het K. B. van 31 Mei 1833, n°. 123, bepalende dat voortaan, wanneer belangrijke gebeurtenissen of eervolle wapenfeiten plaats vinden, aan hen, die daaraan deelnamen en zich onberispelijk hebben gedragen, een algemeen onderscheidingsteeken zal kunnen worden geschonken ;

Overwegende, dat dit besluit tot dusver niet is toegepast, en dat daarin, met behoud van het daarbij aangenomen beginsel, eenige wijzingen wenschelijk zijn ;

Op de gemeenschappelijke voordragt van Onze Ministers van Marine, Oorlog en Koloniën, van 3 December 1868, n°. 123, geheim, van 28 November 1868, Kabinet, lit. q 19, en van 21 November 1868, lit. C. n°. 127, geheim;