is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: REGERING VAN KONING WILLEM III.

Kz. MR. P. P. VAN BOSSE

minister van financikn

WET

van 9 aprii, 1869.

STATEN GENERAAL

2' kamer, 13 maart; i" kamer, 7 april 1869

MAURITS H. VAN LEE.

den belangloozen, talentvollen en onvermokiden strijder.

9« nf.d: taal- en

ij:tterkundig

congres. gent. 1867

anti-dagblad =zegel verbond.

1867—1869.

Brons, 38 m.M., Verz. Z.

In goud vereerd aan M. H. van Lee.

Oranjepenningen 1281.

Bij de wet van 9 April 1869 Stbl. n°. 60 werd afgeschaft het bij de wet van 3 Oktober 1843 Stbl. n". 47 ingevoerde zegelrecht van f 0.25 voor elke advertentie in een nieuwsblad en dat „naar de bedrukte oppervlakte van alle dagbladen, couranten, nieuwspapieren, nieuwstijdingen, periodieke werken of tijdschriften, catalogi of notitiën van boeken, kunstvoorwerpen, meubelen en andere goederen, prijscouranten, prospectussen, aankondigingen en berichten, uitgegeven, ter lezing gelegd, aangeplakt, rondgevent of verspreid of op eenige andere wijze in omloop gebracht wordende, van welken aard, inhoud of bestemming ook, zelfs in den vorm van brieven of circulaires en alle adressen van woning of woonplaats." Maurits Hendrik van Lek, die steeds tegen deze belasting strijd voerde, getuige „Tiet zegelrecht der dagbladen" (1867), „De Nieuwsbladen en liet Zegelrecht" (1869), „(Ledroit du timbre