is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. In het veld:

AFDEELING ROTTERDAM — «>*o

Omschrift: * maatschappij tot bevordering

der toonkunst

Brons, 31 m.M., Verz. teyler.

De maatschappij, opgericht in 1829 door A. C. G. Vermeulen, voert werken voor solo, koor en orkest uit, sticht muziekscholen, ondersteunt jongelieden in de voortzetting hunner studiën, bekroont komposittën. In 1854 werd het 25 jarig bestaan onder leiding van Verhulst met o. a. Liszt en Rubinstein als gasten te Rotterdam schitterend gevierd. De muziekschool aldaar stond eerst onder het bestuur der maatschappij, daarna achtereenvolgens onder w. bargiel, f. gernsheim, r. von perger en j. w. sikemetjer; zij kweekte kunstenaars, op wie Nederland trotsch mag zijn.

ir>o. 1869.

Aan W. Borski, bij zijn aftreden als koinmissaris der „Associatie Cassa", te Amsterdam.

Vz. Opschrift omgeven door 50 sterren:

aan willem borski van l82i tot 1869 commissaris der associatie cassa bij zijn aftreden aangeboden

v,'

door a,,':D e b e st V3 ^