is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het getal 25 ingestempeld. In de afsnede: vander rellen jr. f. (Zie Dirr.s n°. 234, enz.) Kz. In een bloemenkrans:

25 jarig huwelijr

van dr. adriaan van der willigen pz. en geertruida aletta van voorthuijzen haarlem 29 mei

1870

Brons, 42 m.M., Verz. Teyler.

HM- 1870. 7 Juni.

Maskerade der Leidsche Studenten.

Vz. Een links staande gemuilbande beer, die een stok vast houdt, binnen een lint met het opschrift: iioni soit qui mal v pense Kz. Glad veld met het omschrift: in memoriam festi diei natalis ccxcv acad.

lugd. bat. vii jun. a. mdccclxx.

Brons, 32 ni.M., Verz. Tf.yler.

Tijdschrift 1895, blz. 46, als gesneden door D. van der kellen.

De Maskerade stelde het bezoek voor van den Graaf van leicester aan Leiden in 1586. De Vz. is volgens den heer Besier een vrije navolging van het zegel van Leicester.

1<»4. iSln in Tiit->i

1^4- 1870. 19 Juni.

Tachtigste verjaardag van D. Jut te Breukelen.