is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hifi. 1870. 16 Juli.

Internationale zangwedstrijd,

Rotte's Mannenkoor te Rotterdam.

Vz. Het gekroonde wapen van Rotterdam met twee leeuwen als schildhouders, rustende op ornement met banderol, daaronder: a. fisch, in parelcirkel.

Omschrift:

liedertafel: rotte's mannenkoor ó-|s

beschermheer z. m. de koning

Kz. In een verdiept veld:

internationale

zangwedstrijd

VOOR

MANNENKOOR

gehouden te

rotterdam

JU LI I ° 1

Brons, 48 m.M.

Mij ter beschrijving gezonden door den Sekretaris van R. M den lieer J. R. Kornacker. Uitgeloofd in zilver en brons (10 ex), ook de gemeente, de burgemeester en de Koning als beschermheer loofden gouden penningen uit. Rotte's Mannenkoor werd u Maart 1854 in eene vergadering van 21 leden opgericht, en telt thans (1897) 115 werkende leden en 25 eereleden zij die zich voor de muziek in het algemeen of de vereeniging in het bizonder buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt). Z. M. Koning Willkm III aanvaarde in 1867 het beschermheerschap.