is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seling tegen spaansche gevangenen, voer hij 1608—1617 ter koopvaardij, werd bij de oprichting der West-Indische Compagnie tweede bewindhebber voor Rotterdam, in 1623 vice-admiraal, in 1626 admiraal, in 1629 luitenant-admiraal van Holland, in welke betrekking hij 20 Juni 1629 voor Duinkerken sneuvelde, waarna zijn lijk in de Oude kerk te Amsterdam werd bijgezet, waar de Staten een praalgraf deden verrijzen. Zijne belangrijkste krijgsbedrijven waren het veroveren van San Salvador op 8 Mei 1624, de overwinning op de Portugeezen in de Allerheiligen-baai in 1626 en de beroemde verovering van de Spaansche Zilvervloot in de baai van Matanzas in 1628.

172. 1870.

Ter eere van Prins Frederik der Nederlanden beschermheer van het St. Hubertsgilde

(te Haarlem?).

Vz. St. Hubert onder een boom, geknield voor het hert met het kruis tusschen de horens ; voor hem zit zijn hond en achter hem staat zijn paard. In de afsnede: j. p. m.(enger) f.

Omschrift: sT. huberts gilde.

Kz. In een lauwerkrans:

HULDE AAN DEN PRINS PROTECTOR

182O 1870

Brons, 46 m.M. Kon. Kab.

Oranje penningen 1282.

173. 1870.

Het Nederlandsch Indisch Gouvernement aan Malim Soetan, voor zijne als tolk bewezen diensten.