is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Penning welke om de vier jaren in goud aan dien geleerde wordt uitgereikt, wiens onderzoekingen in de laatste twintig jaren de grootste vorderingen in een der exakte wetenschappen hebben doen maken.

Voor het eerst in 1870 uitgereikt.

Het doel dezer in 1752 opgerichte maatschappij is de bevordering van de studie der wetenschappen, inzonderheid der natuurwetenschap. Zij geeft een tijdschrift uit, geschreven in het Fransch en bevattende verslag van de in Nederland en zijne koloniën gedane wetenschappelijke onderzoekingen.

Christiaan Huygens, geboren te 's-Gravenhage 14 April 1619, was een groot wiskundige en werktuigkundige. De kansrekening werd door hem in nieuwe banen geleid, de verrekijkers werden aanmerkelijk verbeterd, een der wachters in den ring van Saturnus ontdekt, de slingeruurwerken uitgevonden ; tal van geleerde werken bestaan van zijn hand. Hij overleed te 's-Gravenhage 8 Juni 1695.

177. 1870.

A. Vlielander te Numansdorp, 50 jaren rentmeester van Cromstrijen.

Vz. Zijn linksgewend borstbeeld, de trois quarts, rechts in het veld: j. elion f.

Omschrift:

ARIE VLIELANDER, 50 JAREN RENTMEESTER

1820 — 1870

Kz. In een zwaren eikenkrans, die met een lint omwonden is: hulde

van

AMBACHTSHEEREN GRONDEIGENAREN VAN CROMSTRIJEN

Zilver en brons, 61 m.M., Verz. Z.

Deze penning werd den jubilaris door eene kommissie uit de gezamenlijke eigenaren der heerlijkheid in goud aangeboden.