is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vz.

herinnering

AAN HET

Kz.

VIJF JARIG BESTAAN

14 AUGUSTUS 1866 — 1871.

AANGEBODEN

aan

Z. IK. den Koning

ALS BESCHERMHEER DER VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN 's LANDS

Zilver gegraveerd, 383 m.M., (uniek ex.) Kon. Huisarchief.

H. A. van den Wall Bake te Utrecht,

25 jaar muntmeester.

Vz. Zijn linksgewend borstbeeld, waaronder:

J. P. M. MENGER F.

Omschrift: h. a. van den wall bake.

muntmeester.

Kz. In het veld : hoogachting

EN GENEGENHEID HEM IN ZIJNE 25 JARIGE AMBTSVERVULLING I SEPT 1846—I SEPT. 1871 BIJ AL DE BEAMBTEN VAN 'S RIJKS MUNT VERZEKERD.

194.

1871. 1 September.