is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: nederi.andsche hermunting.

hermunting voor nedf.ri.anpsch indlfi.

Brons, 56 m.M., Verz. Teyler.

195. 1871. 4 Oktober.

Draagpenning voor burgerlijke verdiensten van inlanders.

Gouv. besl'. van 4 Okt. 1871 N°. 36. Waarbij bepaald is:

a. Dat de aan inlanders van aanzien of verdienstelijke Oostersche vreemdelingen toe te kennen draagpenningen zullen zijn van goud, zilver of brons, al naar gelang in het besluit waarbij zij worden toegekend, bepaald wordt;

b. dat zij zullen zijn rond van een middellijn van 50 strepen, aan de eene zijde prijkende met het Koninklijke wapen, omgeven door een stralenkrans en aan de keerzijde met het opschrift:

Het

Nederlandsch Indisch Gouvernement aan

Omgeven door een lauwerkrans.

c. Dat zij ook door hen, die nu reeds met soortgelijke draagpenningen begiftigd zijn, op de linkerborst gedragen mogen worden, bevestigd aan het lint bepaald voor de medaille voor de broederschap der orde van den Nederlandschen Leeuw;

d. dat zij ook gedragen mogen worden in verkleind model aan hetzelfde lint, wordende daarentegen het dragen van het lint en den penning afzonderlijk uitdrukkelijk verboden.

Cat. Bat. Gen. 1896 n°. 117. Afgebeeld in Berliner Mïinzblfttter 1884, Taf. IV.

190. 1871. 4 Oktober.

Dr. R. van Rees te Utrecht, 50 jaar hoogleeraar. Vz. Zijn linksgewend borstbeeld, daaronder:

D. v. D. K.(ellen)