is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: riciiardus van rees math. et

phys. prof.

Kz. In een krans van eike- en lauwertakken:

praeceptori carrissimo discipvli

Omschrift: leodivm mdcccxxi

traiectvm ad rhenvm mdccci.xxi

Brons, 52 m.M. Verz. Z.

Tijdschrift 1895, blz. 48.

Rijk van Rees, geboren te Nijmegen 24 Mei 1797, studeerde te te Utrecht en trok in 1815 met de vrijwillige jagers uit. Na den 17 December 1819 in de wis- en natuurkunde gepromoveerd te zijn, werd hij in 1821 buitengewoon en in 1825 gewoon hoogleeraar te Luik tot 1830. Tijdelijk hoogleeraar in de wiskunde en in 1839 gewoon hoogleeraar in de natuurkunde te Utrecht geworden, moest hij in 1867 zijn emeritaat vragen, doch bleef niettemin tot zijn dood, 23 Augustus 1875, zijne lessen voortzetten.

197. 1871. 3 Oktober.

Provinciale Schietwedstrijd te Maarssen.

©

provinciale schiet-wedstrijd te maarssen 3 october 1871.

2m prijs.

De andere zijde van dezen penning is onbekend.

Beschreven naar den stempel aan 's Rijks munt aanwezig. 27 m.M. (vermoedelijk is de andere zijde de Vz. van n°. 117)