is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ovaal medaillon in sierlijken rand met oog en ring, zilver, hoog 44 m.M- Verz. Snoeck. Bijdragen 2e druk, n°. 533.

200. 1871.

Prijspenning van den nationalen wedstrijd van werklieden te 's Gravenhage. Vz. Een links gezeten vrouw uit een vaas lauweren strooiende en met haar linkerhand steunende op het nederlandsche wapen, voor haar een bijenkorf, werkbank, dommekracht, bankschroef en truweel.

Omschrift: vereeniging ter bevordering van

FABRIEK EN IIANDW. NIJVERHEID IN NEDERLAND. (Zie Dirks pl. P. n°. CVI)

Kz. Een lauwerkrans.

Omschrift: nationale wedstrijd voor werklieden. afdeeling 's gravenhage 187 i.

Brons, 38 m.M., Leidsch Penn. Kab.

Tijdschrift 1894, blz. 16, als gesneden door J. P. Menger.

Zie omtrent deze Vereeniging de noot bij n°. 15.

201. 1870/71.

Fransch-Duitsche oorlog. Vz. Rechtsgewend hoofd van Z. M. den Koning, daaronder een ster.

Omschrift: willem iii koning der ned. g. h. v. l.