is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. Opschrift: ter

herinnering aan het honderd jarig bestaan van het evang. luth. diac. wees oude mannen en vrouwenhuis te amsterdam

Brons, 38 m.M., Verz. Rijks munt.

Opening van den Zeeuwschen spoorweg tot Middelburg.

Vz. De wapens van Zeeland en Middelburg onder een kroon en tusschen looftakken, daaronder een lokomotief.

Omschrift: zeeuwsche spoorweg

Kz. Omschrift: herinnering aan de opening En in het veld: tot

Kompositie, 26 m.M. Verz. De Man.

' '772 is &

20S.

1872. 29 Februari.

middelburg

1829 72 2 '

200

1872. 1 Maart. Als voren.