is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tin, 35 m.M. Verz. Tkyi.er. Zie Revue Beige 1872, bl. 477.

'iü. Als voren.

Vz. In het veld: 1572, waaronder de brullende nederlandsche leeuw zijn kluisters verbrekende, daaronder: j. F,.(iion.)

Omschrift: • door gods zegen, oranjes hulp

en nederlands eendracht

Kz. In een lauwerkrans:

1872 VRIJHEID EN ORDE

Goud, zilver, brons en kompositie, 30 m.M. Verz. Z. Zie Revue Beige 1872, pl. xvn n°. 7. Oranjepenningen 1290.

Vervaardigd op last der feestkommissie te Amsterdam, die daarvan aan die stad vier exemplaren van elk metaal schonk.

De inschrijvers ter viering van het feest te Amsterdam ontvingen elk een ex. in koper verguld.

Deze penning met oog werd aan rood, wit. blauw lint met oranje strik als draagtceken gebezigd door de Dordrechtsche feestkommissie. (Kat. Smits v. Niki werkerk, blz. 176 n°. 3508 9).

'.iltt. Als voren.

Vz. Het links gewend borstbeeld van Wii.lem den Zwijger. Omschrift:

CUILIELMUS PRINCEPS ARAUSIACUS Het geheel omgeven door een parelrand. Kz. Onder een strijdbijl en wimpel (gekruist): INOPINATA

PER CONTRARIA