is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. Twee vereenigde handen tusschen een

dubbelen bedeltasch, daarnaast: 15 72

Omschrift: LEVE DE GEUS •:* TOT HET

DRAGEN VAN DEN BEEDELZAK.

Zilver, ovaal met oog, van onder en ter zijden

drie uitstekende knopjes, 40 bij 36 m.M ,

Verz. Z. Afgebeeld in de Revue Beige 1874,

pl. 1 n°. 13. Oranjepenningen 1293.

21!». Als voren.

Vz. Het rechtsgewend borstbeeld van Willem den Zwijger.

Omschrift: VADER DES VADERLANDS

Kz. Twee saamgevouwen handen, daarboven

1572 en daaronder 1872.

Omschrift: GETROUW AAN ORANJE

TOT DEN DOOD.

Tin draagteeken, 27 bij 23 m.M., Kon. Kab.

Revue Beige 1874, pl. 11 n°. 16 Oranjepen-

ningen 1294.

220. Als voren.

Vz. Watergeus in de linkerhand een vlag, in de rechter een zwaard, daarboven: de watergeus.

Kz. HET WAS

DE LEEUW

uit judas stam die in den briel zijn zetel nam.

1572

Lood, 23 m.M., Verz Z.