is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. Geheel gelijk den voorgaanden.

Lood, 23 m.M., Verz. Z.

Volgens mededeeling van den heer F. de Lange, te Alkmaar vervaardigd, ter gelegenheid der Aprilfeesten aldaar.

235. Als voren.

Linksg-ewend borstbeeld van Prins Willem i,

o

daaronder: w. v. o.

BRIELLE 1872

't Geheel in lauwerkrans, met vierkant oog. Hoog 35, breed 30 m.M., Kon. kab., Oranjepenningen 1297.

230. Als voren.

Twee door een kroon gedekte schilden,

waarop: oranje en: 1572 boven 1872

Zilver, eenzijdig draagteeken, breed 25, hoog 18 m.M., Kon. kab. Oranjepemiingen 1298.

De nederlandsche zeeschuimers, die kaperbrieven van prins Willem van Oranje hadden verkregen, werden weldra zoo groot in aantal, en schonden het volkenrecht zoo in het oog loopend. dat koningin Elizabeth van Engeland, die aanvankelijk hunne brieven erkend had, hun hare bescherming moest onttrekken. Einde Maart 1572 liep een vloot van 28 schepen, onder graaf Lumey van der Marck, de engelsche havens uit, om zich van Enkhuizen meester te maken. Door tegenwind zeilde de vloot echter naar Voorne en nam met behulp van den veerman Koppestok, op den len April 1572, de versterkte haven Brielle, die van toen af aan hun zetel werd, waar ze hun buit heenbrachten en van waaruit ze zich van de versterkte plaatsen Enkhuizen en Vlissingen meester maakten.