is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. , r_ /. D

i-rÉ Ro,.

6.° **

de

numismatique df. belgique assemblee

in eikenkrans.

Brons, 33 m.M., Verz. Snoeck.

Bijdragen, 2C druk, nu. 534.

240. 1872. 10 Juli.

Gedenkpenninkje voor Wilhf.lmina Jacob.v van ZuiJLEN.

Vz. In het veld :

de weduwe leonardus franciscus de bruijn=van zuijlen aan

wiliielmina jacoba van zuijlen

Kz. In een lauwerkrans:

10 juli 1822—1872

Brons, 32 m.M., door J. P. Menger. Verz. T eyler.

'247. 1872. 12-17 Augustus.

Nationale wedstrijd van den Nederlandschen YVeerbaarheidsbond teApeldoorn.(\Yiesselsche heidei.