is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vz. Linksgewend hoofd van Z. M. Koning W ili.em III, daaronder: s. de vries, 'shage. Omschrift:

WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN.

Kz. Het gekroonde wapen van Apeldoorn op twee gekruiste buksen, een patroontasch en een lauwer- en eiketak, daaronder: APELDOORN.

Omschrift op matten rand: ni;d. weerisaar-

HEIDSBOND * NAT. WEDSTRIJD IN AUG. l8~2 *

Brons en kompositie, 32 m.M., Verz. Z.

248. Dezelfde met het jaartal 1870 in 1872 veranderd.

Deze wedstrijd had in 1870 moeten plaats hebben, doch werd toen om den fransch-duitschen oorlog en in het jaar 1871 om de heertellende cholera-epidemie uitgesteld.

De penning werd reeds in 1870 vervaardigd, (zie 11... 168), later is het jaartal veranderd en daarna de stempel afgekeurd en een nieuwe vervaardigd.

De 3 exemplaren der verschillende stempels in Teyi.ers Penningkab.

24». Al s voren.

Penning voor de korpsprijzen bij dezen schietwedstrijd.

I'e vergeefs opgevraagd in het Tijdschrift.

Vermoedelijk een der prijspenningen van „de Zwijger" te Utrecht. n«'\ 117, 192 of n'\ 278, 355.

250. 1872. 28 Augustus.

2C Eeuwfeest van het ontzet van Groningen. Vz. De stedemaagd met pantser en muur-