is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kroon, links staande; zij houdt hare rechterhand boven een altaar, waarop een kussen met twee sleutels geplaatst is en op welks voorzijde het wapen van Groningen gebeiteld is en heeft in hare linkerhand de stedelijke banier. Aan hare voeten rechts ligt de nederlandsche leeuw.

In het veld links: j. h egenberger. inv. en rechts:

i'. menger i In de afsnede: grl'ningkï C0NSTAN1

I 072.

Omschrift: onder mijne hoede veilig.

Kz. Een triomfboog op vier kolommen, waarin op een zuil het borstbeeld van Rabenhalpt prijkt, op de voorzijde der zuil: ter ekrr kabemiaupt, op het fries van den boog mdccclxxii links en rechts van den boog kanonnen, kogels en vaandels, In het veld rechts j. i>. m. menger 1

I11 de afsnede:

het tweede eeuwfeest VAN GROMNGENS OXTZET GEVIERD 28 Al'G. 1872.

Omschrift: DOOR MOED EN BELEID.

Brons, 54 m.M., Verz. Z., Tijdschrift 1894, blz. 17.

Jaarlijks wordt te Groningen de 28•,•• Augustus feestelijk gevierd, ter herinnering aan het ontzet der stad van liet beleg door de bisschoppen van Munster en Keulen door Rabenhaitt in 1672.

251. 1872. ii September.

Festival uitgeschreven door de liedertafel „Concordia" te Vlissingen.