is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vz. In een bloemkrans, onder de door een lint met het opschrift: bid kn wkkk verbonden wapens van Zuid-Holland en 's-Gravenhage.

zilveren jubelviering der

holi,. maatschappij van landbouw 's gravenhage daaronder een bloemtak.

Kz. Ceres links gezeten, omgeven door landbouw-attributen. Op de afsnede : S. de vries 's hage

In de afsnede : 2,—3°> september

1S47—1872

Brons, 50 m.M., Verz. Z.

Deze maatschappij heeft hare ± 90 afdeelingen zoowel in Noordals in Zuid-Holland; haar doel is de verbetering van den maatschappelijken toestand en de welvaart van de landbouwers, benevens de verbetering en de bevordering van het landbouwbedrijf in den meest uitgebreiden zin, met name: veeteelt en zuivelbereiding, tuinen akkerbouw, boom- en bloemkweekerij, hout-, riet- en biezenteelt.

Het 25jarig bestaan werd gevierd door eene uitstekend geslaagde en bizonder uitgebreide landbouwtentoonstelling in het Malieveld te 's-Gravenhage.

Als voren.

Prijspenning der Staten van Zuid-Holland

voor de tentoonstelling te 's-Gravenhage.

Vz. Het gekroonde provinciale wapen, daarboven: provincie, en daaronder: zuid-holland

Kz. Glad veld, omgeven door een lauwerkrans.

Omschrift: landbouw tentoonstelling 's gravenhage. september 1S72.

Brons, 48 m.M., door J. P. M. Menger, Leidsch Penn. Kab.