is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 4

1872. 15 Oktober.

Dr. F C. Donders, te Utrecht, 25 jaar hoogleeraar.

Vz. Zijn linksgewend hoofd, daaronder:

s. de vries

Omschrift: kranciscus cornelius donders Kz. In het veld, onder een zespuntige ster in acht regels: praeceptori- carissimo — socii-

senat. veteran. — et- non- pavci corl'.

stvdios. vltraiect. — adscript1 d. xv. m.

octoh. — an. m-d-ccc-lxxii

Brons, 44 m.M., Verz. Z.

In goud aan prof. Donders vereerd.

Bijdragen 2' druk n°. 535.

Donders werd 27 Mei 1818 te Tilburg geboren, studeerde te Utrecht en promoveerde in 1840 te Leiden, waarna hij lot officier van gezondheid werd benoemd.

Na te Vlissingen en te 's-Gravenhage in garnizoen te hebben gelegen, werd hij in 1842 leeraar in de anatomie en physiologie aan het militair hospitaal te Utrecht, in 1847 hoogleeraar in de physiologie, weefselleer en oogheelkunde aldaar, waar hij omstreeks 1851 het „Nederlandsch gasthuis voor oo^lijders" (met daaraan verbonden wetenschappelijken kursus) en in 1867 het phvsiologisch laboratorium stichtte.

Behalve door zijne talrijke geleerde geschriften, verwierf hij als oogheelkundige een wereld beroemden naam. Tal van ridderorden sierden zijne borst, de grootste wetenschappelijke genootschappen in binnen- en buitenland eerden hem door hem het lidmaatschap aan te bieden.

In 188S verkreeg hij op grond van zijn 7qjarigen leeftijd zijn emeritaat (zie n°. 784) en overleed 24 Maart 1889 te Utrecht.

Prijspenning der Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde.

1872.