is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: conditoribvs. vrbis.

1272. van. bergen. yzendoorn. 1S72. Kz. Gezicht op Gouda en den met talrijke scheepjes bedekten IJsel, welks stroomgod rechts op den voorgrond is gezeten.

Omschrift: nummus. senatokius.

gouda's 600 jarig jubile

Zilver, 26 m.M., Verz. W. Snoeck.

Tijdschrift 1898, blz. 39.

Gravin JAKOBA van Beijeren vond, toen zij door allen verlaten was, in Gouda een veilig verblijf en kon door den steun van de burgers dier stad hare rechten verdedigen, waarom zij als blijk van hare dankbaarheid aan de stad een prachtig bewerkten beker schonk, die aldaar nog heden ten dage bewaard wordt; graaf Floris \ en Ridder Catz (voogd van Floris V) zijn de grondvesters der stad. De penning is eene navolging van den vroedschapspenning, afgebeeld bij van Loon i, blz. 151, en werd door den zilversmid c. n. de Vooijs te Gouda in den handel gebracht.

Mr. A. A. van Bergen Yzendoorn was van af 1864 tot zijn overlijden in 1895 burgemeester van Gouda.

201. 1873. April.

Ter eere van I)r. J. L. H. Haerten, geneesheer te Utrecht.

Vz. Zijn linksgewend borstbeeld, daaronder:

J. P. M. MENGER F.

Kz. j. l. ii. haerten

medico. doctissimo. hoc amicitiae.

et. grati. animi. pignus. j. j. putman archiepiscopo altra1 a. consil. et. decan civit. incidi curavit a. r. s. mdccclxxiii 3>