is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zon, het wapen van Utrecht vertoonende, opkomende boven wolken, daarboven •

xi ned: nat:

zangersfeest

daaronder: 1873

aurora utrecht

Hoog 37 m.M., Verz. Z.

Zie de aanteekening bij n". 64.

205. 1873- 22 Juni.

Als voren.

Kwartet-zang-wedstrijd.

Vz Apollo, de face staande, de rechterhand uitstrekkende, in de linker een lier houdende.

Omschrift: LIEDERTAFEL „OEFENING en UITSPANNING" 'S-BOSCH

Kz. In een lauwerkrans in twee regels:

vereerd aan het lid

Omschrift: KWARTET-ZANG-WEDSTRVD

TE UTRECHT *22 JUNI 1873*

Goud, zilver en brons, 29 m.M., Verz. Snofxk.

Zie Tijdschrift 1896, blz. 202, volgens welk opstel 4 ex. in goud werden geslagen en uitgereikt aan de 4 zangers: a. de Leeuw Sr., a. de Leeuw Jr., H Wertenhkof.k en W. C. Deckers. Bijdragen, 2'' druk n". 537-

200. 1873. 6 Juli.

Hulde van nederlandsche penningkundigen aan den heer R. Chalon bij zijne 25ste verkiezing als President van de Société royale de Numismatique de Belgique.