is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te '%

BATAVIA

•8/3

Brons, 40 m.M., Leidsch Penningkabinet. Tijdschrift 1895, blz. 39.

27Ü. '873- 8 Oktober.

3e Eeuwfeest van de verlossing' van Alkmaar. Vz. ©

ter herinnering aan het bezoek van

koning willem iii te alkmaar op 8 october

1873

Kz. Het wapen van Alkmaar, met twee leeuwen als schildhouders, die daarboven een lauwerkrans houden; beneden 1573 Omschrift:

hulde aan den moed der voorvaderen

Zilver en brons, 37 m.M., Verz. Z. Tijdschrift 1884, blz. 18. als gesneden door J. P. Menger.

Oranjepenningen 1300.

274. Als voren.

Vz. Een kruis, waarop een medaillon met het hoofd van Z. M. Koning Willem III rust.