is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: indislh '.andbouw-genootschap

opgericht 1870 Kz. Omschrift om een verdiept glad veld:

© labor impromjs omnia vincit £3> tandem fit surculus arbor

Brons, 45 m.M., Verz. Tevler.

270. 1873. 24—28 Oktober.

4e Nationale wedstrijd van den Nederlandschen Weerbaarheidsbond te 's-Gravenhage. (Vlakte van Waalsdorp.) Vz. Linksgewend hoofd van Z. M. Koning Willem III, daaronder: s. de vries, s hage Omschrift: willem iii koning — der neder-

landen

Kz. Het gekroonde wapen der Nederlanden op twee gekruiste buksen, een patroontasch, een lauwer- en een eiketak, daardoorheen een lint met het opschrift: je main—tien—drai Beneden op een lint: s gravenhagf. Omschrift: 4" nat. wedstrijd in oct. 1873. ned. weerbaarheidsbond.

Brons, 33 m.M., Kon. Kab.

Oranjepenningen 1303.

277. Als voren.

Vz. De links staande nederlandsche leeuw, houdende in den rechterklauw een zwaard in den linker een pijlbundel. In de afsnede: 22 october—1866.