is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dam gezeten op een antieken stoel, het wapen der stad met hare rechterhand vasthoudende; voor haar staat Apollo, steunende op zijne lier en in de rechterhand eenige eikebladeren houdende, waarvan enkelen op de trappen verspreid liggen; links de beeldhouwkunst bezig een borstbeeld van Vondel te beitelen, rechts de schilderkunst met palet en schilderstok, daarvoor de bouwkunst met passer en teekening van een gebouw. In de afsnede: j. eijon. f.

Kz. in het veld: aan — den burgemeester —

van amsterdam — m'; cornelis jacob arxoldus

den tex: — den gemeenteraad: — en de —

schouwburg kommissarissen joh. hilman

jan fred. tack iiz. abr. joh. de bull —

architekten. — ii. de üreek. — w. springer.

Omschrift: * verbouwing van den stadsschouwburg voltooid xxxi december mdccclxxiii

Zilver en brons, 75 m.M., Verz. Z.

De schouwburg brandde in den nacht van 19 op 20 Februari 1890 geheel af, doch werd in 1892/3 veel fraaier en geheel naar de nieuwste eischen herbouwd.

Deze fraaie penning werd op dringend aansporen van den ijdelen J. Hilman, die zijn naam vereeuwigd wenschte te zien, vervaardigd, onder verzekering aan den stempelsnijder, dat hij er voor instond, dat het debiet ruimschoots de moeite loonen zou.

Dit was natuurlijk niet het geval; voor zulk weinig interessant feit, als de slechts in geringe mate aan de eischen voldoende verbouwing van den schouwburg, bestond geen reden een penning van de grootste soort te slaan, dan alléén die welke scherp maar waar op den volgenden spotpenning is vermeld.

Hilman, de vereeuwigde, bestelde één bronzen exemplaar,

later trachtte hij op een auktie een zilveren te koopen, doch men bemerkte voor wien het was en hij kreeg het niet!