is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

:t01. Rechtsgewend borstbeeld van Z. M.

koning Willem III, in parelrand.

Omschrift: * s> * willem iii koning der ned

g. h. v. l. A. fisch brussels (sic).

Kz. In parelrand: MEI i 849 1874

Omschrift: * 8> * 25 jarige kroningsfeest Koper verguld of verzilverd, met oog, 20 m.M. Verz. Z.

302. Vz. Rechtsgewend borstbeeld van Z. M. koning Willem III.

Omschrift: willem iii koning der ned. g.

h. v. l.

Kz. In parelrand: MEY 1849 1874

Omschrift: 25 jarige kroningsfeest Koper verguld of verzilverd, met oog, van denzelfden maker, i55 m.M. Verz. Z.

:{(>:{. In twee naast elkander geplaatste ovale schilden, de aanziende borstbeelden van Z. M. den Koning en H. M. de Koningin, tusschen de schilden eenig lofwerk.

Omschrift: * aan hunne majesteiten den-

koning en 1)1 koningin der nederlanden willem III ?n sophia frederika mathilda.

Kz. In een cirkel, omgeven door een kom-