is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de plaats, die het te midden der beschaafde volken inneemt, met eere te handhaven.

Amsterdam, 12 Mei 1874. WILLEM.

Voor een nationaal huldeblijk werd f 194.000 bijeengebracht, welke som Z. M. verzocht te zijner beschikking te stellen. Bij de plechtigheid in de Nieuwe kerk op 12 Mei 1s74 deelde z. M. mede, dat hij het geld bestemd had voor het Fonds voor den gewapenden dienst.

Amsterdam.

Vz. 's Konings linksgewend hoofd in medaillon door bloemen omgeven, aan welks voet de nederlandsche leeuw ligt, rechtsgewend met pijlbundel; op het medaillon rusten op een kussen rijkszwaard, schepter en koninklijke kroon. Links de amsterdamsche stedemaagd. met het wapen van Amsterdam op de borst, gedekt door een muurkroon, uit eene met bloemen gevulde mand het portret des Konings omkransend, rechts de geschiedenis met pen en tafel, waarop koningsfkwt^ aan hare

1s74

voeten, boek, blad papier en bazuin.

Links ter zijde: j. elion. f.

Kz. Omschrift: het fkestvikrexd amsterüam op 's konings jubilee 1849.—12 mei—1S74.

Opschrift in een krans van palm-, lauweren eiketakken :

voor iederen vorst uit het huis van oranje nassau

afgebeden;