is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift:

* gemeente breda. door de * * vereenig ing *

VAN

werkbazen de eend r a g t.

Geel koper, 24 m.M., Verz. Snoeck. Bijdragen, 2' druk nu. 539, Oranjepennin-

Deze penning werd tijdens den allegorischen optocht, den I9den Mei 1874 gehouden, geslagen op den praalwagen der Vereeniging „de Eendracht".

Prijspenning van het schermconcours te

Vz. Een kleine lauwerkrans waarin 0 prys o daaronder tusschen het woord: degen en M. P. v. HOOIJDOXK, twee gekruiste degens waarover een lint geslingerd is met het opschrift:

behaald—door

Kz. In het veld: 1Z Slei

gen 1312.

Delft.

DELFT

lS'fO -187 Zilver, 34 m.M., Kon. Kab.

MO.

Leur. SUIKERFABRIEK

Omschrift:

in het veld :

♦ LEUR♦

HULDE

AAN WILLEM

/S;4iniS49