is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenzijdig, lood, met ingeslagen oranjekleurige letters en stalen ring, 70 m.M., Verz. Snoeck. Tijdschrift 189S, blz. 270 e. v.

Geslagen en verspreid gedurende den optocht op den praalwagen van de suikerfabriek te Leur.

331. Schoonhoven.

Vz. Linksgewend hoofd van Z. M. Koning Willem III.

Omschrift: xxv jarige regeering v willem iii koning d ned s>

Kz. Het gekroonde wapen van Schoonhoven, daaronder: schoonhoven

Omschrift: © hulde der goud en zilversmeden 12 mei 1874

Zilver 23 m.M. Kon. Kab. Oranjepenningen 13H.

Volgens W. J. Hofdijk's Gedenkboek werd den Gemeenteraad en den Koning een exemplaar in goud aangeboden, waarna de stempels werden vernietigd.

332. Draagpenning van de Artillerie

Konstruktiewinkel te Soerabaija.

\ z. Het rechtsgewend hoofd des Konings, daaronder: j. P. S(chouberg)

Omschrift: willem iii koning—der ned. g.

h. v. l.