is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der gemeente Utrecht, tusschen xn—mei en

rechts: J. P. M(enger) F.

Omschrift: oranje in't hart en niemands knecht.

Brons, 51 m.M., Verz. Z.

Oranjepenningen 1305.

:M(i. Volkskoncert te Zevenbergen.

Penningen aangeboden aan „de Zevenbergsche Harmonie" en „Euterpe" door de feestkommissie.

Vz. ZILVEREN KRONINGSFEEST VAN Z. M. WILLEM III 12 MEI 1849—1874

Kz. DE FEESTCOMMISSIE TE ZEVENBERGEN AAN DE MUZIEK EN ZANGVEREENIGING „EUTERPE" (of

op den 2cn penning aan de „zevenbergsche harmonie".

Zilver, 66 m.M., gedekt door een koninklijke kroon.

Mededeeling van jhr. M. A. Snoeck, slechts 2 ex. gegraveerd.

ïlU7 Zundert.

Vz. Het gekroonde wapen van Zundert met twee leeuwen als schildhouders, daaronder : ZUNDERT.

Omschrift:

Van wege het Bestuur Aan de Harmonie Nut en Vermaak.